Saints & Sages
  Ramakrishna
  Vivekananda
  Ramana Maharshi
  Yogananda
  Sivananda
  Aurobindo
  Rama Tirtha
  J Krishnamurti
  Vasista
  Veda Vyasa

  Philosophers
  Buddha
  Shankaracharya
  Ramanujacharya
  Madhwacharya
  Gauranga
  Vallabhacharya
  Nimbarkacharya
  Vedanta Deshikar
  Appayya Dikshitar
  Samartha Ramdas

  Poets
  Tulasidas
  Namadeva
  Tenali Ramakrishna
  Bankim Chandra

  Composers
  Purandara Dasa
  Kanaka Dasa
  Vijaya Dasa
  Jayadeva
  Annamacharya
  Tyagaraja
  Muthuswami Dikshita
  Bhadrachala Ramadas
  Sant Tukaram

  Sanskrit Poets
  Veda Vyasa
  Kalidas
  Bharavi
  Panini
  Bhasa
  Asvaghosha
  Banabhatta
  Bhavabhuti
  Bhartrihari

  Freedom Fighters
  Mahatma Gandhi
  Bal Gangadhar Tilak
  Sardar V Patel
  Bhagat Singh
  Ramaprasad Bismil
  Khudiram Bose
  Ashfaqulla Khan
  Madame Cama
  Tatia Tope
  Chandrasekhar Azad
  Subhash Chandr Bose
  Veer Savarkar
  Maulana Abul Kalam
  Lal Bahadur Shastri
  Jawaharlal Nehru
  Gopal Krishna Gokhale
  Aurobindo Ghose
  Dadabhai Naoroji
  Dr. Rajendra Prasad
  Sarojini Naidu
  Sucheta Kriplani

Sages 

Shown below is a list of sages who showed to us the way to manifest the divinity that each one us have with in us as our innermost Self.

home      contact us